Odpowiedź:

Przykładowe pełne rozwiązania

Pierwszy sposób

Pierwotna wartość zamówienia to 300 zł.
Koszt kawy pani Malinowskiej stanowi 120300 = 410 tej kwoty.
410 · 260 zł = 104 zł – kwota do zapłaty przez panią Malinowską
260 zł – 104 zł = 156 zł – łączna kwota do zapłaty przez panie Wiśniewską i Śliwińską
156 : 2 = 78 zł – kwota do zapłaty przez każdą z pań: Wiśniewską oraz
Śliwińską

Odpowiedź: Pani Malinowska powinna zapłacić 104 zł, a panie Wiśniewska i Śliwińska – po 78 zł.


Drugi sposób

4 : 3 : 3 – stosunek pierwotnych wartości zamówień
4 + 3 + 3 = 10
260 zł : 10 = 26 zł
4 · 26 zł = 104 zł – kwota do zapłaty przez panią Malinowską
3 · 26 zł = 78 zł – kwota do zapłaty przez każdą z pań: Wiśniewską oraz Śliwińską

Odpowiedź: Pani Malinowska powinna zapłacić 104 zł, a panie Wiśniewska i Śliwińska – po 78 zł.


Trzeci sposób

260300 = 1315
Każda pani powinna zapłacić 1315 · 120 zł =13 · 8 zł = 104 zł
panie Wiśniewska i Śliwińska: 1315 · 90 zł = 13 · 6 zł = 78 zł

Odpowiedź: Pani Malinowska powinna zapłacić 104 zł, a panie Wiśniewska i Śliwińska – po 78 zł.


Czwarty sposób

40 zł - kwota rabatu

40300 = 215
Każda pani powinna zapłacić o 215  pieniędzy mniej niż zakładano pierwotnie.

pani Malinowska:
215 · 120 zł = 2 · 8 zł = 16 zł
120 zł – 16 zł = 104 zł

panie Wiśniewska i Śliwińska:
215 · 90 zł = 2 · 6 zł = 12 zł
90 zł – 12 zł = 78 zł

Odpowiedź: Pani Malinowska powinna zapłacić 104 zł, a panie Wiśniewska i Śliwińska – po 78 zł.
Powrót do pytań