Odpowiedź:

Przykładowe pełne rozwiązania

Pierwszy sposób

Kantor kupuje od Marcina 400 funtów brytyjskich każdy za 5,10 zł.
400 · 5,10 zł = 2040 zł
Kantor sprzedaje Marcinowi dolary każdy za 4,25 zł.
2040 : 4,25 = 480

Odpowiedź: Za 400 funtów brytyjskich Marcin otrzyma 480 dolarów.


Drugi sposób

Kantor kupuje od Marcina 1 funt brytyjski za 5,10 zł, a sprzedaje mu dolary każdy po 4,25 zł.
5,10 : 4,25 = 1,2
Za każdego funta Marcin otrzymuje 1,2 dolara.
400 · 1,20 = 480

Odpowiedź: Za 400 funtów brytyjskich Marcin otrzyma 480 dolarów.
Powrót do pytań