Odpowiedź:

Przykładowe pełne rozwiązania

Pierwszy sposób

Herbata w torebkach:
1 dzień – 12 torebek
30 dni – 360 torebek
W 1 opakowaniu jest 50 torebek herbaty.
360 : 50 = 7,2
Trzeba kupić 8 opakowań herbaty.
8 · 8,50 zł = 68 zł

Herbata sypka:
1 dzień – 12 · 2 g = 24 g
30 dni – 30 · 24 g = 720 g
W 1 opakowaniu jest 50 g herbaty.
720 : 50 = 14 reszta 20
Trzeba kupić 15 opakowań herbaty.
15 · 5 zł = 75 zł

Odpowiedź: Za herbatę w torebkach trzeba zapłacić 68 zł, a za herbatę sypką 75 zł.


Drugi sposób

Herbata w torebkach:
12 torebek herbaty wystarczy na 1 dzień
1 opakowanie to 50 torebek – wystarczy na 4 dni i zostają jeszcze 2 torebki
6 · 4 dni = 24 dni i 6 · 2 torebki = 12 torebek (1 dzień)
Na 25 dni trzeba kupić 6 opakowań.
Na kolejne 5 dni potrzebne są jeszcze 2 opakowania.
Na 30 dni trzeba kupić 8 opakowań.
8 · 8,50 zł = 68 zł

Herbata sypka:
1 dzień – 12 · 2 g = 24 g
1 opakowanie zawiera 50 g, co wystarczy na 2 dni i zostaje 1 gram
15 opakowań – 30 dni i jeszcze zostaje 15 g
14 opakowań – 28 dni i 14 g
Brakuje 10 g, zatem trzeba kupić 15 opakowań.
15 · 5 zł = 75 zł

Odpowiedź: Za herbatę w torebkach trzeba zapłacić 68 zł, a za herbatę sypką 75 zł.


Trzeci sposób

Herbata w torebkach:
1 dzień – 12 torebek
30 dni – 360 torebek
360 : 50 = 7 reszta 10
Na 30 dni trzeba zatem kupić 8 opakowań.
8 · 8,50 zł = 68 zł

Herbata sypka:
1 dzień – 12 herbat
30 dni – 360 herbat
1 dzień – 12 · 2 g = 24 g
50 g : 2 = 25 g – jedno opakowanie herbaty sypanej wystarczy na 25 herbat
360 : 25 = 14 reszta 10
Trzeba kupić 15 opakowań.
15 · 5 zł = 75 zł

Odpowiedź: Za herbatę w torebkach trzeba zapłacić 68 zł, a za herbatę sypką 75 zł.


Czwarty sposób

Herbata w torebkach:
12 torebek potrzeba na 1 dzień
30 · 12 = 360 – liczba torebek herbaty potrzebnej na 30 dni
1 opakowanie zawiera 50 torebek herbaty
7 · 50 = 350 torebek herbaty – za mało na 30 dni
8 · 50 = 400 torebek herbaty – wystarczy na 30 dni
Trzeba kupić 8 opakowań tej herbaty.
8 · 8,50 zł = 68 zł

Herbata sypka:
1 dzień – 12 · 2 g = 24 g
30 · 24 g = 720 g – liczba gramów herbaty potrzeba na 30 dni
14 · 50 = 700 g – za mało na 30 dni
15 · 50 = 750 g – wystarczy na 30 dni
Trzeba kupić 15 opakowań tej herbaty.
15 · 5 zł = 75 zł

Odpowiedź: Za herbatę w torebkach trzeba zapłacić 68 zł, a za herbatę sypką 75 zł.


Piąty sposób

Herbata w torebkach:
1 dzień – 12 torebek
30 dni – 360 torebek
360 – 50 = 310 – 1. opakowanie
310 – 50 = 260 – 2. opakowanie
260 – 50 = 210 – 3. opakowanie
210 – 50 = 160 – 4. opakowanie
160 – 50 = 110 – 5. opakowanie
110 – 50 = 60 – 6. opakowanie
60 – 50 = 10 – 7. opakowanie
10 – 8. opakowanie
8 · 8,50 zł = 68 zł

Herbata sypka:
1 dzień – 12 ∙ 2 g = 24 g
30 · 24 g = 720 g – liczba gramów herbaty potrzebna na 30 dni
720 – 50 = 670 – 1. opakowanie
670 – 50 = 620 – 2. opakowanie
620 – 50 = 570 – 3. opakowanie
570 – 50 = 520 – 4. opakowanie
520 – 50 = 470 – 5. opakowanie
470 – 50 = 420 – 6. opakowanie
420 – 50 = 370 – 7. opakowanie
370 – 50 = 320 – 8. opakowanie
320 – 50 = 270 – 9. opakowanie
270 – 50 = 220 – 10. opakowanie
220 – 50 = 170 – 11. opakowanie
170 – 50 = 120 – 12. opakowanie
120 – 50 = 70 – 13. opakowanie
70 – 50 = 20 – 14. opakowanie
20 – 15. opakowanie
15 · 5 zł = 75 zł

Odpowiedź: Za herbatę w torebkach trzeba zapłacić 68 zł, a za herbatę sypką 75 zł.


Szósty sposób

Herbata w torebkach:
8,50 : 50 = 0,17 zł/1 torebkę
0,17 · 30 · 12 = 61,20 zł
61,20 : 8,50 = 7,2
Na 30 dni trzeba kupić 8 opakowań.
8 · 8,50 zł = 68 zł

Herbata sypka:
5 : 50 = 0,10 zł/1 g
0,10 · 30 · 12 · 2 = 72 zł
72 : 5 = 14,4
Na 30 dni trzeba kupić 15 opakowań.
15 · 5 zł = 75 zł

Odpowiedź: Za herbatę w torebkach trzeba zapłacić 68 zł, a za herbatę sypką 75 zł.
Powrót do pytań